bgERP
bgERP

Статии в "Закони"

Каботаж – свободно движение и проблемите, които поражда
Френската дума "caboter" означава „да пътувам от пристанище до пристанище“. Терминът каботаж, който произлиза от него, се отнася в ЕС до превоза на търговски стоки в рамките на дадена държава от автомобилен превозвач, който нито се намира в тази страна, нито има клонове в нея. Доставките до или от родната страна на оператора не са обхванати от този термин, а само транспортни операции, които включват товарене и разтоварване единствено в други ...
"PIT STOP" след преминаване на държавна граница.
Кодове на държави. Член 34, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 165/2014 оказва, че водачите трябва да въведат символа на страната, в която започват или завършват работния си ден, в цифровия тахограф и това е непопулярна рутина, която често се пренебрегва. Новите регламенти от пакета за мобилност на ЕС също ще засегнат тази рутина - тъй като те предвиждат, че шофьорите трябва да въведат символа на дадена държава в тахографа веднага щом преминат ...