bgERP
bgERP

Всички статии в блога

Нови функции в версия WorkshopTab 4.6.X
WorkshopTab Rel 4.6 се активира автоматично за сервизни центрове притежаващи VDO сервизен договор. Сервизите без договор за услуга могат да активират тази версия, като използват лиценза Feature Package 4.6. Разширен онлайн архив - всички документи онлайн С WorkshopTab Rel 4.6 вече въведеният онлайн архив ще бъде допълнително разширен. Оттук нататък всички документи, свързани с проверката на тахографа, ще се съхраняват онлайн, включително ...
Представяне на нови пломби за KITAS 4.0
Повторно сертифициране на JRC на 28 февруари 2022 г. (T-лого) Валидността на пломби за KITAS 4.0 (артикул № 2910002544300, 2910002070900, 2910002537000, 2910002736200) изтичат на 1 февруари 2022 г. Пломби без Т-лого все още могат да се използват до 28.02.2022 г.! Уважаеми колеги, според JRC (СЪВМЕСТЕН ​​ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР) всички пломби KITAS 4.0 трябва да бъдат повторно сертифицирани в съответствие с анекс 1C, глава 5.3, като ...
Каботаж – свободно движение и проблемите, които поражда
Френската дума "caboter" означава „да пътувам от пристанище до пристанище“. Терминът каботаж, който произлиза от него, се отнася в ЕС до превоза на търговски стоки в рамките на дадена държава от автомобилен превозвач, който нито се намира в тази страна, нито има клонове в нея. Доставките до или от родната страна на оператора не са обхванати от този термин, а само транспортни операции, които включват товарене и разтоварване единствено в други ...
DTCO®1381 Rel.4.1 - предоставя данни от бъдещето
С интегрирането на интелигентния тахограф във все по-цифровизираната транспортна инфраструктура, това устройство сега играе много по-важна роля. Наскоро приетият Пакет за мобилност I на Европейския съюз също разчита на интелигентния тахограф като надежден доставчик на данни за каботажния контрол. Като се имат предвид възможностите, които ще бъдат достъпни за потребителите на устройството в бъдеще, оригиналните му описания като „тахограф“ или „ЕС ...
"PIT STOP" след преминаване на държавна граница.
Кодове на държави. Член 34, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 165/2014 оказва, че водачите трябва да въведат символа на страната, в която започват или завършват работния си ден, в цифровия тахограф и това е непопулярна рутина, която често се пренебрегва. Новите регламенти от пакета за мобилност на ЕС също ще засегнат тази рутина - тъй като те предвиждат, че шофьорите трябва да въведат символа на дадена държава в тахографа веднага щом преминат ...
Нови функции в WorkshopTab Release 4.5.x
WorkshopTab Rel.4.5 се активира автоматично за сервизни центрове с VDO сервизен договор. Сервизите без договор за обслужване могат да активират тази версия чрез лиценза Feature Package 4.5. Пълен онлайн архив С WorkshopTab Rel. 4.5 пълният онлайн архив е достъпен за сервизи с сервизен договор за обслужване. С тази функция всички създадени доклади за калибриране ще се съхраняват в сървър за доклади, ако клиентът е приел поверителността на ...