bgERP
bgERP
Каботаж – свободно движение и проблемите, които поражда
eu-parlament-1840x1040-jpeg-ppnc
Френската дума "caboter" означава „да пътувам от пристанище до пристанище“. Терминът каботаж, който произлиза от него, се отнася в ЕС до превоза на търговски стоки в рамките на дадена държава от автомобилен превозвач, който нито се намира в тази страна, нито има клонове в нея. Доставките до или от родната страна на оператора не са обхванати от този термин, а само транспортни операции, които включват товарене и разтоварване единствено в други страни. Малък каботаж е, когато оператор превозва стоки в рамките на друга държава. Големият каботаж е, когато оператор от трета страна превозва стоки между две други държави.

Общи правила в ЕС


Единни правила, уреждащи каботажа, бяха установени на 14 май 2010 г. с Регламент (ЕО) №. 1072/2009, който наложи ограничения върху каботажа в държавите-членки на ЕС, за да се запази лоялната конкуренция. Правилата важат за камиони с тегло над 3,5 тона. До три каботажни пътувания са разрешени в рамките на период от седем дни, като това важи и за транзитно преминаване през държави в случай на голям каботаж. Освен това има разпоредби относно командироването на работници. Изисква се спазване на стандартите за заплащане и социално осигуряване, съществуващи в страната, в която се предоставят услугите. Те включват декларация за изпращане, минимална заплата и носене на товарителници. Списък с правилата за публикуване, разделени по държави, можете да намерите на http://www.verkehrsrundschau-plus.de/view/71.

Дъмпингът на заплатите и социалният дъмпинг засилват недостига на шофьори


Целта на регламента на ЕС е да предотврати бизнес модели, които се основават изцяло на каботажни операции или се фокусират силно върху тях. Въпреки това, според Евростат, Германия е извършвала почти половината от всички каботажни операции в ЕС през 2017 г., общо 20,4 милиарда ткм. С оглед на големите разлики в разходите за заплати и социални осигуровки в ЕС германските спедитори са в сериозно неизгодно положение. Те имат отчаяна нужда от шофьори и очевидно трябва да им предложат нещо повече от минималната заплата. Те обаче трудно могат да предложат по-добри условия, стига каботажът да прави конкуренцията толкова ожесточена.

Пакетът за мобилност на ЕС дава надежда за подобрение

Сега, след като беше постигнато споразумение за пакет за мобилност за ЕС, може да се очакват нови регулации, които биха могли да подобрят условията за германските транспортни компании. Ще остане в сила правилото, позволяващо до три каботажни операции в рамките на седем дни след международен превоз на товари. След това обаче ще е необходима четиридневна пауза, по време на която участващото превозно средство трябва да се върне в родината си. Освен това превозните средства трябва да се връщат в страната на установяване на компанията на всеки осем седмици.

В бъдеще, благодарение на ново поколение интелигентни тахографи, които ще записват преминаване на границите в целия ЕС, ще бъде по-лесно да се прилагат правилата, отнасящи се до каботажа и командироването на водачи. Това ще стане възможно чрез GPS и Galileo, европейската навигационна сателитна система, допълнена от руската система ГЛОНАСС. Тахограф ще покаже дали водачът и превозното средство действително се връщат в родината след три каботажни пътувания. Continental, например, в момента разработва DTCO 4.1, който ще има тази възможност.