bgERP
bgERP

Статии в "Технологии"

DTCO®1381 Rel.4.1 - предоставя данни от бъдещето
С интегрирането на интелигентния тахограф във все по-цифровизираната транспортна инфраструктура, това устройство сега играе много по-важна роля. Наскоро приетият Пакет за мобилност I на Европейския съюз също разчита на интелигентния тахограф като надежден доставчик на данни за каботажния контрол. Като се имат предвид възможностите, които ще бъдат достъпни за потребителите на устройството в бъдеще, оригиналните му описания като „тахограф“ или „ЕС ...