bgERP
bgERP

TIS-Web® RTM

RDL-service-png-wrti
TIS-Web® RTM е услуга от VDO, осигуряваща отдаличено архивиране на цифрови и интелигентни тахографи prez 4G мрежа на мобилен оператор.