bgERP
bgERP

TIS-Web® Index

TIS-Web® Index обединява предимствата на изчерпателния анализ на данните за водача и превозното средство. Чрез индивидуална обработка на записи с данни, той е в състояние да създаде сравнителни стойности за различни бизнес области. Застрахователните компании могат да го използват, за да съставят по-точни анализи на риска, за да предложат по-евтини полици, например