bgERP
bgERP
TIS-Web® Extract – отворен за иновации

С TIS-Web® Extract ние предлагаме на софтуерните компании възможността да интегрират специфични набори от данни от облака TIS-Web® в техните собствени софтуерни решения, като системи за фактуриране или счетоводство на заплати, но и други партньори могат също да оторизират своите трети - доставчици на услуги за преглед и обработка на съответните данни. За иновативните телематични услуги на утрешния ден