bgERP
bgERP

TIS-Web® DMM 5.0 - последна версия на системата за по-голяма сигурност и ефективност

2-2-png-0wsb
  • TIS-Web® DMM 5.0 ви помага да изпълните законовите изисквания за архивиране на данни в съответствие с вашите национални правила за транспортните работници
  • Потребителският интерфейс е подобрен и е по-лесен за използване
  • Показване на оперативните разходи
  • Нови технологични въведения предлагащи ранно предупреждение за откриване на сериозни нарушения и намаляване на потенциалните рискове за глоби на транспортните фирми.
  • Наличността на превозни средства и шофьори, периоди на шофиране и почивка с един преглед
  • Практически функции за напомняне за предстоящи дати за архивиране, дати на изтичане на валидност на картата, прегледи на шофьорска книжка и дати на калибриране на тахографските системи
  • Широка гама от статистически данни и доклади за нарушения, управление на превозното средство, скорост и профили на скоростта

     

TIS-WEB® DMM 5.0 за оптимално управление на автомобилния парк

3-jpeg-h6rv
TIS-Web® DMM 5.0 е най-новата версия на интелигентния софтуерен модул за управление на автопарк от VDO за по-голяма сигурност и ефективност. Позволява ви да изпълните европейските законови разпоредби за архивиране на данни за превозни средства и водачи. Въпреки това, TIS-Web® DMM 5.0 може да направи много повече от това. С подобрен потребителски интерфейс, TIS-Web® DMM 5.0 вече е още по-опростен и по-ясен. С помощта на големи количества ясно показани данни относно шофьори, превозни средства, стилове на шофиране, тахографи и много други, е още по-лесно да управлявате вашия автопарк.

В Европа законно на пътя

3-2-png-y3q1
TIS-Web® Data Management 5.0 архивира данните за водача и превозното средство в съответствие с европейското законодателство. Можете да видите кои версии на тахографа и устройства за изтегляне са използвани. С натискане на бутон можете да проверите спазването на разпоредбите за периоди на шофиране и почивка, както и информация за скоростта на првозното средство и да получавате информация за нарушенията с един поглед.

Проверете състоянието на водача и автомобила

4-2-png-2fhg
TIS-Web® Data Management 5.0 показва актуалмите периоди на управление и почивка и оставащото време за управление за водачите. Това ви позволява да изпълнявате задачи по планиране по-бързо и да включвате допълнителен товар. Също така виждате кои водачи са в непосредствена близост до вас и подобрявате графика си.

Оптимизирайте стила на управление на водачите

5-2-png-rsx6
Можете да усъвършенствате стиловете на шофиране заедно с вашите шофьори с помощта на повече от 18 различни отчета за скорост, профил на скоростта и т.н.

Информация за ефективността веднага на монитора

6-2-png-2m7p
В допълнение към информацията за използването, винаги ще получавате подробности за това как бързо да използвате потенциала за ефективност.

Напомняне за предстоящи събития

7-3-png-m2jx
Функцията за практическо напомняне информира вас и вашите шофьори в точния момент, че данните за превозното средство и водача трябва да бъдат изтеглени от съответните тахографи. Винаги знаете кога определени шофьорски или фирмени карти трябва да бъдат обновени и определени шофьорски книжки да бъдат проверени. Ще бъдете автоматично информирани за предстоящите дати на сервиз и калибриране.

Предупреждение за всички нарушения и потенциални рискове

8-jpeg-07f7
VDO ще предлага функция за оценка като част от решението за управление на данни TIS-Web® от есента на 2021 г., за да предложи на мениджърите на автопаркове още повече сигурност и да намали заплахата от глоби. Тази чисто нова функция ще помогне на мениджърите на автопаркове да предотвратят нарушения от страна на шофьори и автопаркове и да избегнат санкции за компанията.
Докладите с резултати не само предоставят на мениджърите на автопаркове преглед на нарушенията за техния флот като цяло, но също така издават автоматични предупреждения над определени прагове. Те се основават на класификацията на Регламент 2016/403 на ЕС. Нарушенията се обменят между държавите-членки на ЕС със системата за съобщения ERRU. Докладите с резултати ви дават пълна прозрачност относно вашите нива на сериозни нарушения и ви помагат да избегнете национални съдебни действия.
Съгласно Регламент 2016/403 на ЕС може да се започне национален съдебен иск, ако са превишени 3 сериозни нарушения на водач годишно. В някои случаи държавите-членки на ЕС прилагат още по-строги правила и ограничения.