bgERP
bgERP

Цифрови тахографи

Цифрови тахографи DTCO 1381 Rel.3.0 са предназначени за монтаж в првозни средства с първоначална регистрация не по-късно от 14.06.2019 г.
Според изискване на "пакет мобилност 1", всички автомобили, предназначени за международен превоз на пътници или товари, трябва да бъдат оборудвани с второ поколение интелигентни тахографи DTCO 1381 Rel.4.0 не по-късно от дата 31.12.2024г.

DTCO 1381-7550303008

Цена: 1 275,00 лв с ДДС за бр.
Универсален цифров тахограф DTCO 1381 Rel.3.0 е без интегриан резистор на CANBUS шината 120 Ohm, с 12V/24V оперативно бордово захранване и ADR Z2 за превоз на опасни товари.

DTCO 1381.7550303007

Цена: 1 275,00 лв с ДДС за бр.
Универсален цифров тахограф DTCO 1381 Rel.3.0 е с интегриан резистор на CANBUS шината 120 Ohm, с 12V/24V оперативно бордово захранване и ADR Z2 за превоз на опасни товари.

DTCO 1381-4550302002

Цена: 1 275,00 лв с ДДС за бр.
запитване
Универсален цифров тахограф DTCO 1381 Rel.3.0 е без интегриан резистор на CANBUS шината 120 Ohm, с 24V оперативно бордово захранване и ADR Z1 за превоз на опасни товари.

DTCO 1381-4550302001

Цена: 1 275,00 лв с ДДС за бр.
Универсален цифров тахограф DTCO 1381 Rel.3.0 е с интегриан резистор на CANBUS шината 120 Ohm, с 24V оперативно бордово захранване и ADR Z1 за превоз на опасни товари.