bgERP
bgERP
Представяне на нови пломби за KITAS 4.0
t-logo-png-ek6z
Валидността на пломби за KITAS 4.0 (артикул № 2910002544300, 2910002070900, 2910002537000, 2910002736200) изтичат на 1 февруари 2022 г.

Пломби без Т-лого все още могат да се използват до 28.02.2022 г.!


Уважаеми колеги,

според JRC (СЪВМЕСТЕН ​​ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР) всички пломби KITAS 4.0 трябва да бъдат повторно сертифицирани в съответствие с анекс 1C, глава 5.3, като част от монтажа на интелигентни тахографи или като част от периодичната проверка на интелигентни тахографи до 28 февруари 2022г.
От тази дата нататък могат да се използват само тези новосертифицирани пломби, одобрени и изброени от JRC. Тези нови пломби съдържат и необходимия символ Т.
В това отношение вече сменихме ползаните от нас пломби KITAS4.0 с нов вариант. Сертификатът на JRC е наличен.

kitas40-vdo-png-9hth

Моля, използвайте времето, за да намалите запасите си и поръчайте само толкова стари пломби, които можете да изразходвате до 28.02.2022 г.Какво ще се случи със „старите“ пломби KITAS без логото T от 1 март 2022 г.?


Възможно е по-нататъшно използване на тези пломби за предходните тахографски системи.
По този начин „старите“ пломби KITAS без T-лого могат да се използват от 1 март 2022 г. за пломбиране на тахографските системи от анекс 1B (т.е. DTCO Rel. 1.0 до 3.0).
Не е задължително да се програмира серийният номер на помбата в DTCO, да се оказва серийният номер на монтажната плоча и да се качва серийният номер на пломбата в SealBase или в съпоставима документация в тези случаи.
Въпреки това препоръчваме да документирате или резервирате пломбите с функцията SealBase на WorkshopTab, ако искате да продължите да използвате „старите“ пломби KITAS без логото T за 1B тахографски системи от 1 март 2022 г. или ако искате да ги изхвърлите. По този начин, като сервизен център, можете да докажете по-нататъшната употреба на вашите пломби, които все още са на разположение по всяко време.