bgERP
bgERP
Нови функции в WorkshopTab Release 4.5.x
WorkshopTab Rel.4.5 се активира автоматично за сервизни центрове с VDO сервизен договор. Сервизите без договор за обслужване могат да активират тази версия чрез лиценза Feature Package 4.5.

Пълен онлайн архив

С WorkshopTab Rel. 4.5 пълният онлайн архив е достъпен за сервизи с сервизен договор за обслужване. С тази функция всички създадени доклади за калибриране ще се съхраняват в сървър за доклади, ако клиентът е приел поверителността на данните. При това са необходими по-малко разпечатки и повече не трябва да се извършва локално архивиране на разпечатката. Това означава, че докладите от проверките също са достъпни като PDF файлове по всяко време. Сервизът има достъп до отчетите от всеки компютър чрез своя акаунт в сървъра за доклади. PDF документът е цифрово подписан с подписа, който техникът може да запише в WorkshopTab. Запазеният подпис е защитен с личния ПИН.
1-1-png-mf0d
2-1-png-7bxu

Подписът може да се съхрани както следва:
Отворете менюто "Лична парола".
3-1-png-3i5z

След това можете да въведете нов ПИН за вашата сервизна карта или да редактирате съществуващ. Подписът може да се добави в поле 1
4-1-png-tsws
5-1-png-cc52

Ако искате да редактирате съществуващ запис, можете да продължите по следния начин:
1. Изберете техник
6-1-png-vkzg

2. Щракнете върху Промяна на ПИН и след това въведете данни (същият личен ПИН може да се използва отново).
7-2-png-z5i1

Веднага след като подписът бъде съхранен, той може да се използва за функцията за онлайн отчет.
Също така е важно политиката за поверителност да бъде приета и устройството да е свързано с интернет.

Готови за актуализация DTCO 4.0e

Workshop Tab Release 4.5 еподготвен за DTCO 4.0e.
Това означава, че всички нови параметри на DTCO 4.0e са внедрени в тази версия и WorkshopTab може да ги управлява.
Интегрирани са и универсалните набори от данни за DTCO 4.0e, които са необходими за програмирането на универсалните тахографи DTCO 4.0e.
По същия начин вече има възможност за актуализиране (надграждане) на DTCO 4.0 до DTCO 4.0e.
Това е голямо предимство, тъй като производителността и удобството за използване на DTCO 4.0e са допълнително подобрени в сравнение с DTCO 4.0. Освен това DTCO 4.0e има и нови допълнителни функции...
За да надстроите DTCO 4.0 до DTCO 4.0e, е необходим купон за надстройка, който съдържа 10 надстройки.
8-1-png-qwwo
9-1-png-n44e
10-2-png-nd5c

Допълнителни параметри на EFAS

12-1-png-0hef
Внедряване на допълнителни EFAS CAN и TCO параметри за увеличаване на възможностите за настройка на такива тахографи.
11-1-png-h1vr


Най-новите универсални файлове SE5000

13-1-png-sfha
В WorkshopTab Rel. 4.5 са внедрени най-новите универсални файлове SE5000 (Rev. 7.6 и 8.0), така че тези универсални тахографи също могат да бъдат програмирани и използвани.
14-1-png-qt4r


Внедряване на защитен режим на работа

Допълнителен работен режим за програмиране на тахографи, които все още не са съхранени в WorkshopTab, напр. определени AETR устройства, т.е. не тахографи на ЕС. За тези тахографи извън ЕС вече могат да бъдат програмирани законово изискваните параметри, за да може да се калибрира системата.
15-1-png-l7ut

Ускоряване на процеса на калибриране със съветника за първо калибриране

Сега информацията, че се извършва първоначално калибриране, също се прехвърля към съветника за калибриране. Това означава, че вече е адаптиран и за съветника за калибриране.Това може да намали потенциалните грешки при калибриране.
16-png-5i3c
17-1-png-fttv

Актуализация на приложението чрез USB флаш памет

За подобряване на възможностите за поддръжка с тази версия вече е възможно да се извърши и лесна актуализация на софтуера на WorkshopTab преносима външна с USB памет.

Допълнителна информация за GNSS тест

В GNSS теста GNSS позицията е налична в два различни формата с тази версия, така че е по-лесно да се сравнява стойността ръчно със стойностите, съхранени в тахографа.
(Предишен дисплей на формата в WorkshopTab: напр.: 9.585615 и 50.980446, показване в DTCO напр.: +009° 35.1' и +50° 58.8').

Допълнителен бутон за четене на паметта за грешки

С този допълнителен бутон е възможно да прочетете паметта за грешки директно след проверката на манипулацията. Това подобрява процеса на калибриране, особено в комбинация със съветника за калибриране.
18-1-png-3tex

Регулиране на яркостта на дисплея

С Rel. 4.5 вече е възможно да регулирате яркостта на дисплея ръчно в Launcher чрез менюто с опции. С това техникът може да адаптира яркостта за личните нужди.
19-1-png-zoai

Интегрирайте датата и часа във функцията за снимки

С това е възможно документиране на снимката при нейното създаване с дата и час на създаването и.

KITAS разширена проверка

С тази функционалност техникът има допълнителна възможност за анализ на датчика за движение KITAS.

Допълнително поле в съветника за доклади

Ако, например, измерената стойност трябва да има по-висока разлика спрямо предишното измерване, техникът може лесно да документира това чрез избираем текст в това допълнително поле.
20-1-png-ithc

Подобряване на процедурите за резервното копие

Архивът беше разширен сега със следните данни:
  • Данни за съхранени WorkshopCards/потребители и ПИН-ове
  • - Данни за всички падащи списъци/автоматично попълващо се данни.
Допълнителни заявки за малки промени.