bgERP
bgERP

TIS-Web® DMM 5.x - нива за достъп

За да използва TIS-Web® DMM 5.x, потребителят трябва да ползва едно от потребителските нива.
В следващата таблица ще намерите настройките за привилегии за трите дефинирани потребителски нива:

• Europe Basic
• Europe Advanced
• Europe Profesional

В случай, че желаете да получите различно потребителско ниво, трябва да се свържете с вашия доставчик на решения TIS-Web®.

Контролно табло

Описание Europe Basic Europe Advanced Europe Professional
Изглед да да да
Обработка на данни от DTCO не да да
Качване на данни да да да
Нарушения не да да
Изкачащ екран за нарушения не да да
Тенденция на нарушения не да да
Напомняне да да да
Изкачащ екран за напомняне не не не
Версия на тахографа последни 28 дни да да да

Напомняне

Описание Europe Basic Europe Advanced Europe Professional
Преглед на напомняния да да да

Архивиране

Описание Europe Basic Europe Advanced Europe Professional
Карта на водач да да да
Downloadkey да да да
Компютър да да да
Преглед на напомняния да да да
VDO Specific Data да да да
Преглед да да да
RFID разчитане не да да
Извличане да да да
Данни на водач да да да
Данни от тахограф да да да

Доклади за водачи

Описание Europe Basic Europe Advanced Europe Professional
Резюме на архив на водачдадада
Дневен протокол за дейности на водачдадада
Протокол за дейности на водачнедада
Резюме на дейности на водачнедада
Атестация на водачдадада
Нарушения на водачнедада
Наказание на водачдадада
Протокол за проверка на СУМПСнедада
Списък водачидадада
Протокол за извличане да да да
Работни дни на водач не да даДоклади за автомобили

Описание Europe Basic Europe Advanced Europe Professional
Резюме на архиви от тахограф да да да
Дневен протокол за дейности от тахограф не да да
Протокол за дейности от тахограф не да да
Списък автомобили да да да
Списък тахографи да да да
Протокол за извличане да да да
Резюме на изминат пробег не да да
Доклад за напомняния да да да
Планирани отчети не да да

Планови отчети

Описание Europe Basic Europe Advanced Europe Professional
Доклад за водачи не да да
Доклад за автомобили не да да

Водачи

Описание Europe Basic Europe Advanced Europe Professional
Преглед да да да
Добавяне да да да
Редакция да да да
Изтриване да да да
Законови подробности да да да
Скорост не да да

Автомобили

Описание Europe Basic Europe Advanced Europe Professional
Преглед да да да
Добавяне да да да
Редакция да да да
Изтриване да да да
Законови подробности да да да
Скорост не да да

Настройки

Описание Europe Basic Europe Advanced Europe Professional
Раздел "Потребители" да да да
Общи - редакция да да да
Системен подраздел да да да
Система - редакция да да да
Одитен журнал да да да
Раздел "Подразделения" да да да
Подразделения не да да
Подразделения - редакция да да да
Подразделения - изтриване не да да
Подразделения - назначаване на водач да да да
Подразделения - назначаване на автообил да да да
Раздел "Архиви" да да да
Архиви редакция да да да
Раздел "Напомняне" да да да
Напомняне - редакция да да да
Групи водачи не да да
Групи автомобили не да да