bgERP
bgERP

Пломбa Kitas 4.0 RP  

Пломбa Kitas 4.0 RP 0
Пломби Kitas 4.0 RP за пломбиране на датчици от тип 2185 Китас 4.0
Съгласно JRC (JOINT RESEARCH CENTRE) всички KITAS пломби 4.0, който се използват за пломбиране на датчика Kitas 4.0 след монтажа или при периодична проверка на интелигентните тахографи, трябва да бъдат ресертифирани според изискване на Appendix 1C, Глава 5.3 и трябва да притежават символ "Т".
Считано от 01.03.2022г. могат да бъдат поставяни само сертифицирани пломби от JRC.
Новите пломби притежават изискуемия символ"Т" и се предлагат в комплекти от 10 или 50 броя.